Bezpiecznik podróżnika

Po raz pierwszy denga została zdiagnozowana w 1952 roku na Filipinach. Od tego czasu liczba nowych zachorowań zaczęła dynamicznie wzrastać i w 2017 roku wyniosła aż 400 milionów! Denga występuje bardzo powszechnie w strefie tropikalnej i subtropikalnej co sprawia, że istotne ryzyko zachorowania dotyczy ponad 40% ludności świata. Rejony o najwyższej zachorowalności są zlokalizowane w Ameryce Środkowej i Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na wyspach zachodniego Pacyfiku.

DENGA - choroba już nie tylko tropikalna

Czym jest denga

Denga jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy z rodziny Flaviviridae, które występują pod postacią 4 serotypów, które różnią się rozprzestrzenieniem geograficznym oraz patogennością dla człowieka. Przebycie dengi pozostawia trwałą odporność jedynie w kierunku serotypu wirusa, który był odpowiedzialny za aktualną infekcję. Obecnie dużym problemem na świecie są wielokrotne zakażenia pacjentów wirusami dengi – nawracające infekcje stanowią stan bezpośredniego zagrożenia życia. Wynika to z obecności przeciwciał, które w przypadku zakażenia odmiennym serotypem uszkadzają naczynia krwionośne i są przyczyną powikłań krwotocznych.

Denga – obszary występowania

Denga występuje bardzo powszechnie w strefie tropikalnej i subtropikalnej co sprawia, że istotne ryzyko zachorowania dotyczy ponad 40% ludności świata. Rejony o najwyższej zachorowalności są zlokalizowane w Ameryce Środkowej i Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na wyspach zachodniego Pacyfiku. Są to obszary bardzo popularne wśród turystów. Według WHO w 2018 roku na dengę zachorowało: 52 000 osób w Brazylii, 10 500 osób w Tajlandii, 20 000 osób na Sri Lance.

Do grupy 128 krajów z rodzimą transmisją choroby należą także państwa wysokorozwinięte, takie jak np. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Floryda) oraz Japonia, gdzie denga wróciła po 70 latach nieobecności.  Pierwsze przypadki dengi w historii zdiagnozowano w 1952 roku na Filipinach.

Ryzyko zachorowania na dengę dotyczy także osób nie opuszczających naszego kontynentu, gdyż w Europie występuje rodzima transmisja choroby! Przyczyną jej rozprzestrzeniania się jest odporność komarów tygrysich (Aedes albopictus) na niskie („nietropikalne”) temperatury otoczenia. Obecność tych owadów potwierdzono w 25 krajach. Realne zagrożenie występuje od 2010 roku, a w lipcu 2018 roku plaga komarów tygrysich nawiedziła okolice Paryża. Okresowo ryzyko zachorowania na dengę dotyczyło także osób przebywających na obszarze Chorwacji oraz Portugalii (Madera), gdzie w 2012 roku wystąpiła epidemia dengi, w trakcie której liczba przypadków przekroczyła 2000 zachorowań.

Dramatycznie wysoki wzrost zachorowalności na Dengę wynika z poszerzania zasięgu geograficznego występowania choroby, który jest efektem rozprzestrzeniania się komarów z rodzaju Aedes, będących przenosicielami choroby. Sprzyja temu rozwój wymiany handlowej pomiędzy różnymi rejonami świata. Podczas transportu towarów (np. opon samochodowych, wilgotnych produktów roślinnych) z rejonów, na których występuje ryzyko zakażenia, przewożone są także formy rozwojowe owadów. Transmisję choroby ułatwia także masowa migracja ludności do miast, gdyż komary przenoszące dengę mają duże zdolności do adaptacji do bytowania w środowisku stworzonym przez człowieka. Oprócz dramatycznego wzrostu zapadalności na dengę na świecie, dużym problemem stają się coraz częściej wybuchające epidemie, w trakcie których w krótkim czasie zakażeniu ulegają tysiące ludzi. Ostatnia epidemia miała miejsce w kwietniu 2018 roku na francuskiej wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim, gdzie na dengę zachorowało ponad 1800 osób.

Denga – sposoby zakażenia

Najpowszechniejszym sposobem zakażenia człowieka jest ukłucie komara egipskiego (Aedes aegypti) lub komara tygrysiego (Aedes albopictus), które są przenosicielami wirusów. Rzadziej dochodzi do zakażenia poprzez kontakt z zakażoną krwią (np. w trakcie przetoczeń lub transplantacji narządów). Wirus dengi jest obecny w surowicy człowieka w ciągu pierwszych 7 dni po zakażeniu. W sytuacji zachorowania na dengę w trakcie ciąży może dojść do transmisji wirusa na płód przez łożysko lub w trakcie porodu podczas przejścia przez drogi rodne ciężarnej (droga wertykalna).

Obszary zachorowań na dengę w okresie sierpień 2018-luty 2019, źródło: https://www.healthmap.org/en/

Czytaj też: Denga – objawy, leczenie, profilaktyka

Partnerzy

Kontakt

Organizator kampanii

unique work 

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

tel.: (22) 403 60 68

e-mail: kontakt@uniquework.pl

Przejdź do paska narzędzi