Bezpiecznik podróżnika

Wzrost populacji komarów tygrysich w bliskim sąsiedztwie człowieka jest dużym zagrożeniem zdrowotnym, gdyż komary te są wektorem wielu chorób infekcyjnych. Należą do nich: denga, zika oraz chikungunya. Komary tygrysie posiadają bardzo duże zdolności adaptacyjne, które ułatwiają przetrwanie w trudnych warunkach środowiskowych. Należy do nich odporność jaj na wysychanie i niską temperaturę otoczenia (tzw. zimowanie) oraz umiejętność wykorzystania do rozmnażania wszystkich, nawet bardzo małych i sztucznie utworzonych  zbiorników wodnych, np. porzucone puszki i butelki, stare opony, cmentarne pojemniki na kwiaty, itp. Te zdolności umożliwiły migrację komarów tygrysich do miast i rozprzestrzenienie w aglomeracjach miejskich.

Chikungunya – tropikalny wirus w Europie

Co to jest gorączki chikungunya

Gorączka chikungunya jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa z rodziny Togaviridae. Wirus jest przenoszony przez komary z rodzaju Aedes. Pierwsze zachorowania zanotowano w 1952 roku w Tanzanii i od tamtego momentu choroba dotarła na wszystkie kontynenty z wyjątkiem najzimniejszych miejsc na ziemi. W większości przypadków gorączka chikungunya przybiera postać epidemii, które dotykają od 1/3 do 3/4 ludności żyjącej w danym rejonie. Ostatnia wybuchła w Mombassie, w Kenii, gdzie w okresie od grudnia 2017 do lutego 2018 roku zanotowano ponad 450 przypadków.

Czynniki sprzyjające zachorowaniom

Czynnikami sprzyjającymi transmisji choroby jest ocieplenie klimatu przyspieszające namnażanie komarów oraz ich duża zdolność do adaptacji do życia w sztucznym środowisku stworzonym przez człowieka. Ciągle zwiększający się napływ ludzi do miast i tworzenie dużych skupisk ludności powoduje, że zwiększa się także liczba sztucznie tworzonych zbiorników wodnych, które komary skutecznie wykorzystują do składania jaj i rozmnażania.
Do rzadkich sposobów transmisji gorączki chikungunya należy droga krwiopochodna, np. zakłucie sprzętem medycznym skażonym krwią zawierającą cząstki wirusa oraz wertykalna (przeniesienie zakażenia z matki na płód).

Objawy gorączki chikungunya

Chikungunya objawia się nagłą gorączką, której towarzyszą bóle głowy, nudności oraz znaczne osłabienie ogólne. Dominującym objawem choroby są silne bóle mięśni i stawów, które prawie całkowicie uniemożliwiają wykonywanie jakichkolwiek ruchów. Nazwa choroby w języku Kimakonde oznacza „zgięty w pół”, co obrazuje nasilenie dolegliwości bólowych. W większości przypadków objawy choroby ustępują po kilku dniach. U niektórych pacjentów bóle stawów mogą utrzymywać się przez tygodnie, a nawet miesiące. Osoby w podeszłym wieku, które chorują na gorączkę chikungunya, są w grupie wysokiego ryzyka rozwoju powikłań ocznych, neurologicznych i kardiologicznych, które mogą nasilić przebieg chorób przewlekłych i być przyczyną zgonu.

Chikungunya – diagnostyka

Obraz kliniczny gorączki chikungunya jest bardzo nieswoisty i przypomina wiele innych jednostek chorobowych takich jak np. denga, zika lub malaria. Ze względu na niespecyficzność obrazu klinicznego, zachorowanie na gorączkę chikungunya można potwierdzić jedynie za pomocą specjalistycznych testów laboratoryjnych. Praktyczne zastosowanie znalazły testy PCR (ang. polymerase chain reaction), które wykrywają materiał genetyczny wirusa i badania serologiczne ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) na obecność przeciwciał przeciwwirusowych.

Chikungunya – leczenie

Nie ma leku, który wykazuje aktywność przeciwwirusową. W leczeniu pacjentów z nasilonymi dolegliwościami zaleca się odpoczynek oraz terapię objawową z użyciem leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych (paracetamol, acetaminofen, niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Chikungunya – zapobieganie

Najlepszym sposobem ochrony turystów przed gorączką chikungunya jest unikanie podróżowania na obszary z aktualnie trwającymi epidemiami. Dotyczy to głównie osób starszych i przewlekle chorych, które są w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Jeżeli podróży nie można odroczyć, jedynym środkiem zmniejszającym ryzyko zachorowania jest właściwe stosowanie barier chroniących przed ukłuciami komarów. Głównym filarem programu ograniczania rozprzestrzeniania się gorączki chikungunya w rejonach endemicznych jest likwidacja sztucznych zbiorników wodnych będących siedliskami komarów.

Partnerzy

Kontakt

Organizator kampanii

unique work 

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

tel.: (22) 403 60 68

e-mail: kontakt@uniquework.pl

Przejdź do paska narzędzi