Udar cieplny/stres cieplny

Turyści podróżujący po świecie są często narażeni na działanie ekstremalnych warunków środowiskowych, w tym gorącego klimatu tropikalnego. Przystosowanie do funkcjonowania w takich warunkach klimatycznych wymaga uruchomienia skomplikowanych mechanizmów termoregulacji, które mają na celu wyrównanie różnicy temperatur pomiędzy organizmem człowieka a otoczeniem. Głównym mechanizmem służącym chłodzeniu ustroju jest parowanie wody zawartej w skórze i drogach oddechowych praz parowanie potu. Adaptacja do wysokiej temperatury jest szczególnie trudna podczas przebywania w tzw. „tropiku wilgotnym”, gdyż duża wilgotność powietrza sięgająca często 97% w znaczący sposób blokuje oddawanie ciepła przez skórę.

Czym jest stres cieplny?

Wynikiem zachwiania bilansu termicznego skutkującym nadmiarem ciepła w organizmie jest tzw. stres cieplny, który może przebiegać pod postacią: wyczerpania cieplnego, udaru cieplnego lub udaru słonecznego. Wyczerpanie cieplne rozwija się w następstwie nadmiernej utraty wody i elektrolitów z potem, do której dochodzi podczas uprawiania wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia. Wynikiem zaburzeń wodno-elektrolitowych jest niewydolność krążenia, która objawia się ogólnym osłabieniem, bólami głowy, kołataniem serca (tachykardia) i omdleniami wynikającymi z obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach powikłaniem wyczerpania cieplnego jest wstrząs będący wynikiem znacznego zmniejszenia krwi krążącej w naczyniach krwionośnych, który w krótkim czasie może doprowadzić do niewydolności narządów wewnętrznych i zgonu.

Objawy udaru cieplnego

Przebywanie w wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza, może prowadzić do powstania udaru cieplnego, który manifestuje się bólami i zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami, osłabieniem ogólnym i wzrostem temperatury ciała. Obrazy kliniczne wyczerpania i udaru cieplnego są podobne. Objawem różnicującym oba stany jest kolor i stopień nawilżenia skóry, która w wyczerpaniu cieplnym jest blada i wilgotna, w udarze czerwona i sucha. Efektem bezpośredniego działania słońca na głowę jest przekrwienie opon mózgowo-rdzeniowych i obrzęk mózgu, które manifestują się nudnościami i wymiotami, a także drgawkami oraz zaburzeniami świadomości. Następstwem udaru cieplnego i słonecznego może być zgon, który jest wynikiem uszkodzenia ośrodków nerwowych w rdzeniu przedłużonym.

Inne dolegliwości

Przewlekła ekspozycja na działanie wysokiej temperatury skutkująca rozwojem zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej może być przyczyną innych, mniej typowych dolegliwości. Należą do nich bolesne bóle brzucha wynikające ze skurczów mięśni gładkich przewodu pokarmowego oraz długotrwałe zaparcia. Efektem utrzymujących się długotrwale zaburzeń wodno-elektrolitowych może być także zaostrzenie objawów wielu chorób przewlekłych, takich jak choroba wieńcowa, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub niewydolność nerek.

Warto zwrócić uwagę, że stres cieplny, jak każda sytuacja stresowa przebiega ze zwiększonym poziomem kortyzolu we krwi, a nadmiar steroidów może powodować rozchwianie gospodarki węglowodanowej (cukrzyca) oraz większą podatność na choroby infekcyjne.

Pamiętajmy!

Ze względu na najkrótszą odległość pomiędzy niebem a ziemią, na terenach wokół równika promieniowanie UV jest najintensywniejsze. Bezpośredni kontakt z ostrym słońcem tropikalnym i zwiększonym promieniowaniem ultrafioletowym jest dużym zagrożeniem dla zdrowia turystów.

Partnerzy

Kontakt

Organizator kampanii

unique work 

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

tel.: (22) 403 60 68

e-mail: kontakt@uniquework.pl

Przejdź do paska narzędzi