Bezpiecznik podróżnika

Tężec jest groźną chorobą układu nerwowego i mięśniowego, która występuje na całym świecie. Wywołuje ją bytująca w glebie bakteria Clostridium tetani (C. tetani), która wnika do organizmu człowieka przez uszkodzone powłoki skórne, np. głębokie zranienia. Po przedostaniu się bakterii do rany, dochodzi do ich namnażania i wytwarzania tetanospazminy. Tetanospazmina należy do neurotoksyn, czyli atakuje nasz układ nerwowy, powodując zaburzenia w przewodnictwie nerwowym.

Bezpieczne podróżowanie - TĘŻEC

Kiedy pojawia się ryzyko

Na szczęście nie każde skaleczenie prowadzi do zachorowania – bakteria rozwija się dopiero w najgłębszych warstwach ran, w których panują warunki beztlenowe. Szczególnie niebezpieczne są więc rany głębokie, kłute (np. nadepnięcie na gwoździa) oraz zawierające we wnętrzu ciała obce, np. kawałki metalu, drewna, szkła itp. Ryzyko tężca zdecydowanie zwiększa także duże zanieczyszczenie rany, które blokuje dostęp powietrza i sprzyja namnażaniu się innych mikroorganizmów – bakterii tlenowych, które dodatkowo zużywając tlen tworzą sprzyjające warunki do rozwoju tężca.

Warto pamiętać, że oparzenia i odmrożenia również mogą być wrotami dla infekcji.

Większość zachorowań i zgonów z powodu tężca występuje w krajach rozwijających się, w których praktykowane jest np. oczyszczanie ran przez wcieranie w nie odchodów zwierząt lub np. olejów silnikowych zmieszanych z ziemią. Przenoszeniu choroby w wielu rejonach Afryki, Azji i Ameryki Południowej, która w 60% dotyka noworodków i dzieci poniżej 5-go roku życia, sprzyja brak szczepień ochronnych stosowanych na szeroką skalę.

Profilaktyka

W Polsce problem tężca nie występuje ponieważ szczepienie przeciw tężcowi jest obowiązkowym elementem kalendarza szczepień każdego dziecka. Na podstawowy schemat szczepienia składają się 4 dawki szczepionki: 1 dawka podana w 2-gim, 4-tym, 6-tym i 16 m-cu życia. Utrwalenie odporności odbywa się przez podanie 1 dawki przypominającej w 6-tym, 14-tym i 19-tym roku życia.

Czy osoby dorosłe powinny „doszczepiać” się na tężec?

Tak, ponieważ odporność w kierunku tężca nie trwa całe życie i są pewne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania. Wszystkie osoby posiadające kontakt z glebą i zwierzętami (głównie końmi) czyli np. rolnicy, leśnicy, weterynarze, pacjenci leczeni hipoterapią, a także turyści przebywający w trudnych warunkach klimatyczno-środowiskowych i uprawiający turystykę o charakterze survivalu lub podróżujący do krajów tropikalnych, powinni rozważyć regularne podawanie dawki przypominającej szczepionki co 10 lat. Dorosłe osoby, które nie były zaszczepione w dzieciństwie powinny otrzymać pełne szczepienie w schemacie 0 – 1 – 6 m-cy, gdyż szczepienie jest najbardziej skuteczną ochroną przed tą ciężką chorobą.

Objawy i przebieg choroby

Niektóre z objawów tężca takie jak gorączka, bóle głowy, niepokój, bóle mięśniowe i zwiększona potliwość mogą imitować wiele innych chorób, co opóźnia postawienie właściwej diagnozy oraz włączenie leczenia i w ten sposób pogarsza rokowanie.

Do typowych objawów klinicznych tężca należą skurcze i bóle mięśniowe, które początkowo mają charakter miejscowy i dotyczą mięśni twarzy, powodując szczękościsk (tzw. uśmiech sardoniczny). W późniejszych etapach choroby spazm mięśni ulega uogólnieniu. Tzw. prężenia tężcowe mięśni tułowia mogą doprowadzić nawet do złamań kręgów kręgosłupa. W sytuacjach skrajnych tężec może doprowadzić do zgonu z powodu uduszenia w przebiegu skurczu mięśni oddechowych klatki piersiowej i mięśni gładkich krtani oraz zaburzeń układu krwionośnego w postaci nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca. Zgon w przebiegu tężca może nastąpić także w przebiegu aspiracyjnego zapalenia płuc wywołanego zwiększoną produkcją i trudnościami w odkrztuszaniu wydzieliny dróg oddechowych oraz odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych wywołanych biegunką. Tężec przebiega ciężko i często kończy się śmiercią (do 60% przypadków).

Partnerzy

Kontakt

Organizator kampanii

unique work 

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

tel.: (22) 403 60 68

e-mail: kontakt@uniquework.pl

Przejdź do paska narzędzi