Bezpieczne podróżowanie – biegunka podróżnych

Biegunka podróżnych – przyczyny zachorowań

Ponad połowa rejonów świata, w tym większość krajów tropikalnych znajduje się strefie dużego zagrożenia biegunką podróżnych co powoduje, że nawet u 60% turystów rozwijają się dolegliwości żołądkowo-jelitowe podczas pobytu na tych obszarach.

Większość przypadków biegunki podróżnych wywołują bakterie z rodzaju Escherichia spp., Campylobacter spp., Shigella spp. i Salmonella spp. Rzadziej u pacjentów z dolegliwościami diagnozuje się zarażenie pasożytami Giardia intestinalis lub Entamoeba histolytica oraz zakażenia wirusowe. Głównym czynnikiem ryzyka jest niedostateczna higiena rąk, spożywanie skażonej żywności i wody z niepewnego źródła, a także kontakt z osobą chorą lub bezobjawowym nosicielem.

Biegunka podróżnych – objawy, przebieg, powikłania

Biegunkę podróżnych definiuje się jako trzy lub więcej luźne wypróżnienia w ciągu doby, którym towarzyszy co najmniej jeden z objawów dodatkowych takich jak:

  • gorączka,
  • bóle brzucha,
  • nudności lub wymioty.

W przypadku biegunki wywołanej przez bakterie lub wirusy, objawy chorobowe pojawiają się po kilkudziesięciu godzinach od zakażenia i utrzymują się 3-4 dni. Często towarzyszą im wymioty i gorączka. Choroba wywołana przez pasożyty cechuje się dłuższym okresem utajenia oraz bardziej przewlekłym przebiegiem.

W większości przypadków biegunka podróżnych jest dolegliwością, która w ciągu kilku dni ulega samoograniczeniu. Jednak w wielu przypadkach wymaga zmiany planu podróży, czasem pozostania w łóżku, w skrajnych przypadkach, gdy dojdzie do odwodnienia – hospitalizacji.

Przewlekłym powikłaniem biegunki podróżnych może być rozwój nietolerancji pokarmowej, powstanie ropni wątroby, a także uszkodzenie i perforacja jelit.

Biegunka podróżnych – profilaktyka

Kluczową rolę w prewencji biegunki podróżnych ma przestrzeganie zasad higieny tropikalnej, w tym głównie picie uzdatnionej wody i spożywanie bezpiecznych posiłków (patrz: Dieta podczas wyjazdu, Bezpieczne podróżowanie – woda) W sytuacjach szczególnych (patrz niżej: grupy podwyższonego ryzyka) można rozważyć profilaktyczne przyjmowanie probiotyków Lactobacillus GG i Sacharomycces boulardi lub antybiotyków. U dzieci do 2 roku życia najlepszym sposobem ochrony przed zakażeniem jest karmienie piersią.

Biegunka podróżnych – grupy podwyższonego ryzyka

Do grup podwyższonego ryzyka zaliczmy:

  • przebywanie w trudnych warunkach sanitarnych podczas np. wyjazdów o charakterze survivalowym lub misji medycznych i humanitarnych;
  • podróżni z chorobami przewlekłymi, takimi jak nieswoiste zapalenia jelit, cukrzyca lub zaburzenia odporności np. zakażenie wirusem HIV;
  • osoby starsze i pacjenci stosujący leki blokujące wydzielanie kwasu żołądkowego;
  • dzieci, które nie mają świadomości zagrożeń i często nie przestrzegają zasad higieny tropikalnej.

Biegunka podróżnych – przebieg leczenia

W leczeniu biegunki podróżnych najważniejsze jest aby nie dopuścić do odwodnienia, dlatego największe znaczenie ma suplementacja wody i elektrolitów. Jest to szczególnie istotne u dzieci, u których dolegliwości zdecydowanie szybciej prowadzą do odwodnienia. Lekami pierwszego rzutu w terapii łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych są środki zapierające w postaci związków bizmutu, a także difenoksylatu lub loperamidu. W ciężkich zakażeniach bakteryjnych zaleca się podanie rifaksyminy, fluorochinolonów lub azytromycyny, a wybór antybiotyku jest ściśle uzależniony od miejsca pobytu w tropiku kształtującego oporność patogenów na leki.

Ustąpienie luźnych wypróżnień przyspiesza stosowanie takich preparatów jak diosmektyt, który powlekając błonę śluzową przewodu pokarmowego chroni ją przed czynnikami drażniącymi. Leczenie zakażeń jelitowych i stanów biegunkowych wspomaga zastosowanie suplementów diety zawierających maślan sodu. Dolegliwości o charakterze wzdęć i uczucia pełności w jamie brzusznej, które często towarzyszą luźnym wypróżnieniom łagodzi symetykon.

Partnerzy

Kontakt

Organizator kampanii

unique work 

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

tel.: (22) 403 60 68

e-mail: kontakt@uniquework.pl

Przejdź do paska narzędzi